Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor

Boostamig AB Org.nr 559142-0574

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss genom att fylla i kontaktformuläret som ni hittar här.
Det är viktigt att kunden vet vad dom beställer innan order läggs. Läs produktbeskrivningarna väldigt noggrant. Ni kan inte kräva en återbetalning eller häva ett köp på grund av att ni är missnöjd med att produkten inte var det ni trodde.
Genom att betala en order så godkänner du våra regler och köpvillkor.

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Boostamig.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Boostamig.se.
Genom att använda våra tjänster samtycker du till att inte hålla oss ansvariga för avstängda konton eller borttagna videoklipp. Inga återbetalningar utfärdas heller i dessa fall.
Alla tjänster kommer från globala konton. Vi kan därför inte garantera att du får följare, likes eller någon annan tjänst från något specifikt land.

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Boostamig.se inte råder över. Till exempel väsentlig valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

2. Frakt

Boostamig.se tar inte ut någon fraktkostnad då alla tjänsterna är digitala.

3. Betalningsalternativ/betalningsvillkor
Vi använder Swish för säkra mobil transaktioner. Läs mer om Swish här: http://www.getswish.se/.

Vi använder Stripe för säkra Kort och bankbetalningar. Läs mer om Stripe här: http://stripe.com

4. Leveranser

Beställningar levereras inom 5 arbetsdagar. Detta gäller även expressleverans produkter.
Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden.
Boostamig har ingen möjlighet att stoppa en redan påbörjad leverans.
Vi garanterar inte att dina nya följare kommer att interagera med dig, vi garanterar att du får den mängd följare du har beställt. Vi kan inte heller garantera någon exakt leveranstid, vi erbjuder vår bästa uppskattning för när din order kommer att levereras. Gör du parallella beställningar från andra leverantörer till samma mål riskerar du att inte hela beställningen blir levererad, då vi mäter antalet före och efter.

5. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

6. Ångerrätt och öppet köp

Boostamig.se levererar digitala produkter och klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Därför så råder det ingen ångerrätt eller öppet köp efter det att en beställning har börjat levererats eller är färdig är levererad.

7. Reklamationer

Om du vill reklamera ett köp på grund av att du exempelvis har förlorat följare av oss så ska du göra det inom 30 dagar. En reklamation resulterar inte i en återbetalning utan vi kommer att leverera dom tappade följarna till dig.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

8. Återbetalningar

Återbetalning sker via Swish eller Stripe. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

9. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

10. Reklam och Marknadsföring

Genom att göra ett köp eller registrera ett konto hos Boostamig.se så godkänner kunden att Boostamig.se får skicka direktreklam i form av SMS och Epost till kund. För att avsäga sig reklam och utskick så kan du maila till info@boostamig.se. Det finns alltid en avregistreringslänk i våra e-post och SMS utskick.

11. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post info@boostamig.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).

12. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm.
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/
Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet.
Länk: ec.europa.eu/odr

Då kommer du till:
”European Commission official website
The Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court.”


Integritetspolicy

Personuppgifter

Boostamig värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Boostamigs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Boostamig samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Boostamig är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Boostamig behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Boostamigs koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Boostamigs koncern samt Boostamigs samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Boostamig iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Boostamig verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Boostamig använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Boostamig använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Boostamig sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Boostamigs eller Boostamigs Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Boostamig vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Boostamig förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Boostamig korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Boostamig. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Boostamig inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Boostamig förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.